Historie

Frederiks Bastion er opkaldt efter Frederik lV  (1671 – 1730), søn af Kong Christian V.

Bastionen blev i 1744-45 opført som krudtmagasin, efter arkitekt C.E.D. Von Øtkens tegninger. Krudtmagasinets markante udtryk og åbne placering ud mod Holmen fremstår stadig klart.

Voldanlægget omkring indgår som en del af Christiania, men ikke Frederiks Bastion.

Bygningsstyrelsen administrerer statens ejerskab til Bastionen.

Huset er fredet og landskabet fortidsminde.

Frederiks-Bastion_plantegning_web